خانه تماس با ما کتابخانه سایت‌های حامی گالری کمپین در بند آرشیو English

مهرنوش اعتمادی

مهرنوش اعتمادی، از فعالان کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در اصفهان دوم آذرماه در منزل شخصی خود بازداشت شد.
ماموران امنیتی با تفتیش منزل این فعال کمپین یک میلیون امضا، شماری از کتاب‌ها، جزوه‌های آموزشی و کیس کامپیوتر وی را توقیف کردند.
خانم اعتمادی در روزهای گذشته بارها به صورت تلفنی احضار و تهدید شده بود. این عضو کمپین همچنان در بازداشت است و از اتهامات وارده به او اطلاعی در دست نیست.