خانه تماس با ما کتابخانه سایت‌های حامی گالری کمپین در بند آرشیو English

راحله عسگری زاده و نسیم خسروی

25 بهمن ماه 1387 نسیم خسروی و راحله عسگری زاده که در حاشیه یک تئاتر خیابانی با موضوع زنان در حال جمع آوری امضا برای کمپین بودند بازداشت شدند. اتهام آنها "فعالیت تبلیغی علیه نظام" عنوان شد و پس از دستگیری به کلانتری 129 (جامی ) و سپس به آگاهی 8 منتقل و پس از بازجویی از آنجا به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند.
این دو عضو کمپین پس از 13 روز بازداشت در بند عمومی زندان اوین آزاد شدند.

دادگاه انقلاب در ابتدا برای هر یک از آنها قرار وثیقه 20 میلیون تومانی صادر کرد و در نهایت و با اعلام خانواده وی مبنی بر ناتوانی از تامین این وثیقه با کفالت یک میلیون تومانی آزاد شدند.
شعبه13 دادگاه انقلاب در تاریخ 30 تیر ماه 1387 این دو عضو کمپین را از اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام تبرئه کرد.