شماره مقاله: 5551

مسیر:
صفحه اول > کتابخانه

لینک مستقیم:
/spip.php?article5551برخی از حقوق برای کمپین یک میلیون امضا محفوظ است.

بروشور روز جهانی زن 8 مارس/ 17 اسفند 1388

سه شنبه18 اسفند 1388


تغییر برای برابری - 8 مارس روز زنان است، روزی که زنان سراسر دنیا همزمان آن را جشن می گیرند و در مورد حقوقشان با هم صحبت می کنند.
کمپین رشت، بروشور زیر را به همین مناسبت تهیه کرده است.

titre documents joints