شماره مقاله: 5029

مسیر:
صفحه اول > کتابخانه

لینک مستقیم:
/spip.php?article5029برخی از حقوق برای کمپین یک میلیون امضا محفوظ است.

انتشار بروشور در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان(25 نوامبر) 

چهار شنبه4 آذر 1388


تغییر برای برابری - 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است، روزی که می توان لااقل آرزو کرد در آن روز زنان کمتردر معرض خشونت قرار بگیرند.

فعالان کمپین در رشت و اصفهان بروشورهایی را درباره این روز و درباره خشونت علیه زنان، انواع آن و راهکارهای مقابله به آن تهیه کرده اند . می توانید آنها را بخوانید ، پرینت بگیرید و به دیگران بدهید. تا آگاهی درباره خشونت افزایش یابد .

فکر کنید! آیا دور و برخودتان زنانی را می شناسید که در معرض خشونت هستند ؟ کسانی را می شناسید که با خشونت قانونی درگیر هستند ؟ کسانی را می شناسید که خشونت طلب هستند ؟ کسانی را ... یک نسخه به انها بدهید و تجربه خودتان را برایمان بنویسید تا در بخش کوچه به کوچه منتشر کنیم .

بروشور زیر را فعالان کمپین شهر رشت طراحی و در سطح شهر بین مردم پخش کرده اند.

بروشور زیر را فعالان کمپین شهر اصفهان طراحی و در سطح شهر بین مردم پخش کرده اند.