شماره مقاله: 109

مسیر:
صفحه اول > تریبون > درباره کمپین

لینک مستقیم:
/spip.php?article109برخی از حقوق برای کمپین یک میلیون امضا محفوظ است.

فرم براي امضاي بيانيه كمپين

دو شنبه23 اردیبهشت 1387


افرادي كه مايل به امضاي بيانيه كمپين يك مليون امضا براي تغيير قوانين تبعيض اميز هستند و دسترسي به اعضاي كمپين ندارند، مي توانند با پرينت گرفتن فرمي كه به صورت پي دي اف ضميمه شده است، بيانيه را امضا كرده و به آدرس صندق پستي كمپين : ایران، تهران صنوق پستی 851-14335 بفرستند.

عزيزاني هم كه قبلا به صورت اينترنتي بيانيه را امضا كرده اند، در صورتيكه تمايل به امضاي دستي داشته باشند مي توانند از همين طريق اقدام كنند.

برای رساندن امضاها به دست اعضای کمپین بهتر است قبل از ارسال امضاها به آدرس صندوق پستی با ایمیل کمپین forequality@gmail.com ، جهت هماهنگی بیشتر و اطمینان از تغییر نکردن صندوق پستی تماس بگیرید.

فرم بیانیه فردی برای امضای کمپین
فرم بیانیه برای جمع آوری امضا