شماره مقاله: 10818

مسیر:
صفحه اول > کمپین در بند > «فراخوان کمپین ده روز با بهاره هدایت»

لینک مستقیم:
/spip.php?article10818برخی از حقوق برای کمپین یک میلیون امضا محفوظ است.

ششمین روز از کمپین «ده روز با بهاره هدایت» با عنوان «روز سلامت»

جمعه23 اسفند 1392


در ششمین روز از کمپین «ده روز با بهاره هدایت» با عنوان «روز سلامت» شیرین عبادی - حقوقدان و برنده‌ی جایزه‌ صلح نوبل٬ قوانین بین ‌المللی را پیرامون حق برخورداری از مرخصی برای درمان را برسی می‌کند.

https://www.youtube.com/watch?v=fEtxwbCi4Kw

در ششمین روز از کمپین «ده روز با بهاره هدایت» با عنوان «روز سلامت» دکتر آرش علایی - پزشک و فعال در زمینه‌ی ایدز و اعتیاد در مورد سلامت بهاره هدایت صحبت می‌کند.

https://www.youtube.com/watch?v=7beGCsIvzSs

روز ششم از کمپین «ده روز با بهاره هدایت» به سلامت او اختصاص دارد. در همین رابطه مهناز پراکند - حقوقدان و مدافع حقوق بشر٬ قوانین داخلی ایران را پیرامون حق برخورداری از مرخصی
برای درمان را برسی می‌کند.

https://www.youtube.com/watch?v=VMdKSZuWhaU