شماره مقاله: 10817

مسیر:
صفحه اول > کمپین در بند > «فراخوان کمپین ده روز با بهاره هدایت»

لینک مستقیم:
/spip.php?article10817برخی از حقوق برای کمپین یک میلیون امضا محفوظ است.

پیام ضیا نبوی و مجید دری از زندان کارون اهواز به کمپین«ده روز با بهاره هدایت»

چهار شنبه21 اسفند 1392


ضیا نبوی و مجید دری، دانشجویان محروم از تحصیل و ستاره دار که به ترتیب در حال گذراندن حکم ۱۰ سال و ۶ سال زندان هستند پیامی را خطاب به بهاره به کمپین «ده روز با بهاره هدایت» ارسال کردند:

ضیا نبوی و مجید دری دانشجویان محروم از تحصیل و از اعضای دفتر تحکیم وحدت پیامی که در حال حاضر در زندان هستند پیامی را خطاب به بهاره برای کمپین ده روز با بهاره هدایت ارسا کرده اند.

بهاره عزیز شاید حالا بعد از گذشت این سال‌ها در زندان، کلماتی مانند مقاومت، امید و افتخار معنایی نزدیک به هم را به ذهنمان متبادر کند. پس به همان معنی که خود می‌دانی، مقاومت تو و ثبات قدمت باعث افتخار و دلگرمی ماست. مقاومتی که امید را برای رقم زدن آینده ای بهتر، در دل دانشجویان و فعالان زنده نگاه می‌دارد.

بهارا ، شاد بنشین ، شاد بخرام/ بده کام گل و بستان ز گل کام
میان خون و آتش ره گشاییم/ ازین موج و ازین توفان برآییم
دگربارت چو بینم ، شاد بینم/ سرت سبز و دلت آباد بینم

به امید آزادی
ضیاو مجید
زندان کارون اهواز