خانه تماس با ما کتابخانه سایت‌های حامی گالری کمپین در بند آرشیو English

پذيرش > گزارش ویژه > ویژه سالگرد کمپین > خوب ها و بدها در کمپین/ناهید میرحاج

خوب ها و بدها در کمپین/ناهید میرحاج

5 شهریور 1386 - - نسخه قابل چاپ

کمپين يک ساله شد لحظات خوب و بدي را با کمپين گذرانديم در واقع با کمپين زندگي کرديم، شادي کرديم، رنج برديم ، اما کمپين تبديل به بخشي از زندگي جاري ما و در کنار ما و در زندگي ما جاگير شد.

دلم مي خواهد که با کمپين به حقوق برابربرسم

مهري، 52 ساله، متاهل داراي سه فرزند، از لحظات خوب وبد کمپين مي گويدو از آرزوهایش:

- چه گونه با کمپين آشنا شدي ؟

از طريق دوستانم از وجود کمپين اطلاع پيدا کردم

- اولين کاري که در کمپين کردي چه بود و چرا؟

جمع آوري امضا و آشنايي با حقوقم. اگرچه من تا حدودي به حقوقم واقف و خواهان حقوق برابر در جامعه مرد سالارم وخواهان رفع تبعيض جنسي وستمي که در جامعه ما نسبت به زنان است .

-  اولين امضاء را کجا گرفتيد؟

-  دقيقا يادم نيست.

- اولين باري که براي امضاء گرفتن بيرون آمدي چه احساسي داشتي ؟

-  حس کردم که روز مفيدي داشتم.

- اين روش چه آموخته هايي برايت داشته ؟

-  متا سفانه دريافتم که ما زن ها حتی به حداقل حقوقمان هم آشنا نيستيم. وقتي زن ها بيانيه را مي بينند تمام و يا قسمتي از مشکلات شان را در آن مي بينند و با کنجکاوي تمام برخورد مي کنند و مي گويند خبر ندارند، شايد که پنهان مي کنند. مگر مي شود دراين جامعه زندگي کرد و ندانست که زن نصف مرد است !

- چه مشاهده ايي در فضاهاي مختلف با زنان داشته ايد ؟

-  در فضاهاي عمومي راحت امضاء مي کنند، اگر چه من درخيابان زياد امضاء نگرفتم بيشتر رابطه اي امضاء جمع کردم اما مواردي هم در خيابان خيلي راحت امضا ء کردند در مورد آشنايانم هميشه راحت نيست گاهي مي ترسند.

- از خاطرات خوب وبد بگویيد؟

-  در آرايشگاه براي امضاء گرفتن رفتم. هنوز حرف هايم تمام نشده بود که زني با هيجان فراوان
فرياد کشيد که من خيلي وقت است که دنبال شماها مي گردم و مشتاقانه اعلام همکاري کرد . ولحظات بد زماني است که مي ترسند و دوستم که خيلي رويش حساب مي کردم گفت سال ديگر که بازنشسته شدم امضا ء مي کنم.

- چه کساني را براي جمع آوري امضاء انتخاب مي کنيد ؟

-  بيشتر از دوستان و آشنايانم.

- تنهايي يا گروهي

-  تنهايي

-  آيا توانستيد خانواده تان را همراه کنيد.

-  راستش زياد تشويقشان نکردم چون دوست ندارم برايشان مشکلي پيش بيايد.

- آيا درگيري با قوانين داشته ايد ؟

-  زياد . شوهرم انسان روشنفکري است ولي رفتار مرد سالاري دارد. دلم مي خواهد خاطره اي برايتان تعريف کنم خانمي گفت چند وقت پيش تصادف کردم بيني من شکست وحس بويايي را از دست دادم شوهرم هم پايش آسيب ديد ديه پاي آسيب ديده شوهرم دوبرابر بيني شکسته من بود حالا او پايش سالم است ومن حس يويايي خودم را از دست دادم اگر زماني گاز باز باشد من بويي حس نمي کنم !

- در کدام کميته فعاليت مي کنيد.

-  در کميته مادران

- اولويت براي شما چيه ؟ آگاهي يا امضا

-  براي من هردو .

- حرفي داريد

-  کمپين يک محيط خوب و دوستانه است و خوبي اش اين است که به هيچ جناح وحزب و دسته اي وابسته نيست راستش سياسي زده ام و از کارهاي سياسي خوشم نمي آيد من دوست دارم که مسئولان پي به بي حقوقي ما ببرند و دلم مي خواهد که با کمپين به حقوق برابر برسم .

با مطالبات بيانيه مشکلي ندارم با بخشي از دفترچه مخالفم

فخري60 ساله ، متاهل داراي يک فرزند است . او در زمان دستگیری اعضای کمپین از کمک کردن دریغ نکرده است. با این همه بیانیه کمپين را امضاء نکرده است .از دلایل مخالفتش می گوید:

- کمپين را مي شناسي ؟

-  اولين بار گزارشي را خواندم در مورد کمپيني که در مراکش تشکيل شده بود و کساني دنبال اين طرح بودند و موفق شدند بعضي از قوانين تبعيض آميز را تغيير بدهند اما يک تفاوت فا حشي با طرح اين جا دارد ، آنجا بخشي از حاکميت در از اين طرح وحرکت اجتماعي حمايت مي کردند .

- در ایران چه ؟

-  در ابتدا در طرح کمپين بودم و شرکت مي کردم وقبول داشتم بخصوص در ارتباط گيري با مردم ، وبخش چهره به چهره وخانه به خانه برايم جالب بود واولين بار در تاريخ جنبش زنان اين اتفاق ميافتد که از نزديک با مردم صحبت کني و از نزديک با مشکلاتشان و اولويت هايشان آشنا بشويم.

- تجربه امضاء جمع کردن داري ؟

-  نه اصلا .... دفترچه تاثیر قوانين در زندگي زنان که در آمد و خواندم با بخشی از آن که با نظراتم مغایربود کنار کشيدم.

- امضاء کردي؟

-  نه . گفتم به خاطر آن بخش امضا نمي کنم.

- اگر کسي بهت مراجعه کند و بخواهد با افراد کمپين آشنا شود چه مي کني ؟ رابط بين آنها و اعضاي کمپين قرار مي گيري.

-  آنها را به بچه هاي کمپين معرفي مي کنم اما نظر خودم را نمي دهم .دلم مي خواهد همه خودشان فکر کنند و تصميم بگيرند ولي اگر نظراتم به پرسند حتما " با آنها صحبت مي کنم.

- اگر کمپني ها کمکي بخواهند چه مي کني ؟

-  مانع تراشي نمي کنم.

- کمي از کمپين بگو. فکر مي کني تاثيري دارد. بهرحال اين يک حرکت جدي در جنبش زنان است و زنان برايش هزينه مي دهند .

-  انتقاد من به بيانيه کمپين نيست مفاد آن را قبول دارم به دفترچه انتقاد دارم وفکر مي کنم که از محتواي اوليه اش خيلي فاصله گرفته است . مواردي را شنيدم که برخی بدون گفت وگو امضاء جمع می کنند، قرار بود خانه به خانه گفت وگو شود وقتي شنيدم بچه ها در مترو براي امضا دستگير شدند کمی تعجب کردم.

- چرا ؟

-  منظورم اين است که وقت کافي براي صحبت و توضيح نيست، در جنبش زنان اولين بار است که حرکت از پائين است. هدف نبايد امضاء جمع کردن باشد هدف بايد آگاهي دادن به زنان باشد. در مترو حواس به اين ور و آن ور است ودر پياده وسوار شد ن تمرکز از بين مي رود و گفت گو قطع مي شود و گاهي ناتمام مي ماند . انتقال آگاهي و ارتباط براي من مهم تر است و اولويت براي من آگاه سازي زنان از حقوق نداشته شان است تا جمع آوري امضاء.
من به مذهب کاري ندارم اما گاهي مذهب ابزاري مي شود دست سرمايه داري ... من وارد اين مقوله ها نمي شوم ودوست داشتم که اشاره اي به اين مقوله ها نمي شد چون خيلي از زنان اقليت هاي مذهبي وعقيدتي ...هستند .ما زن ها يک درد مشترک داريم ، اصلا آدم حساب نمي شويم .هيچ حقوق انساني نداريم واعتقاد من برابري زن و مرد است که کلیه حقوق انسانی زنان در دل همین برابری می گنجد.

- خوب اين انتقادات و مخالف بودن با بخش کوچکي از کمپين چه ربطي به کل اهداف کمپين دارد ؟

-  با مطالبات بيانيه مشکلي ندارم با بخشي از دفترچه مخالفم ..... !!

وقتي زنها مي فهمند متاثر مي شوند

اعظم 57 ساله متاهل داراي دو فرزند ( بهترين کاري که تا حالا در حوزه زنان شده)

- چه طوري با کمپين آشنا شدي ؟

-  در کتابخانه با کمپين آشنا شدم

- کانال ارتباطي با کمپين داشتي ؟

-  دوستان کمپيني داشتم و با دوستان ديگرم تصميم گرفتيم که امضاء جمع کنيم.

- اولين کاري که در رابطه با کمپين کردي چه بود و چرا ؟

-  پس از شروع کمپين درخانه ام مهمانانم را با کمپين آشنا کردم و امضاء گرفتم . من اعتقاد دارم ما زن ها در جمع ها که معمولا مردانه است ديده نمي شويم ما بايد خودمان کاري بکنيم

- آيا تجربه جمع آوري امضا داري ؟

-  تجربه در مکان هاي عمومي را ندارم بيشتر از خانواده و دوستانم امضا ء گرفتم.

- اولين امضاء از کي و کجا گرفتي}؟}

-  اولين امضا درخانه از شوهرم خواهرانم و مادرم گرفتم.

- اين روش آموخته هايي برايت داشته ؟

-  بسيار خوشحالم و برايم جالب است اين بهترين کاري است که تا حالا شده چون زنان با حقوق خودشان نا آشنا هستند وقتي مي فهميدند که حق مسافرت ندارند يا ديه بچه ذکورشان دوبرابر مادر است خيلي تعجب مي کنند و با علاقه مندي امضاء مي کنند . من عتقاد دارم با وجودي که ما زنان از پتانسيل بالايي برخورداريم اما شناخت کافي ار حق حقومان نداريم . در اين جامعه حق ما ضايع شده است .

-با چه واکنش هايي در ارتباط با مردم روبرو شدي؟

- من واکنش بدي نديدم چون برخورد من با آدم هاي خاصي است نه آدم هاي کوچه و بازار

- از لحظات خوب وبد که در کمپين داشتي بگو !

- در کرمانشاه بيانيه را به زن مهندس جواني از آشنايانم دادم با توضيحات لازم ، خيلي رويش حساب مي کردم او حاضر به امضاء نشد و سعي کرد که مرا هم منصرف کند و از خطرات بگويد !

- فکر مي کني چه فضاهايي براي جمع آوري امضا ء مناسب است ؟

’-جمع هاي زنان خوب است و من تجربه کار جمعي ندارم

-  درچه کميته اي هستي ؟
- 
-  کميته مادران را دوست دارم براي حمايت از بچه هاي جوان
- 
-  اولويت براي شما چيست ؟
- 
-  من دقيق در هنگا م امضاء توضيح مي دهم از ديه ، شهادت زن چون مردم تا برايشان پيش نيايد عکس العمل نشان نمي دهند . بنظرم خيلي توهين آميز است بچه اي را که به وجود مي آورم وجانم ارزش بچه ام را ندارد وقتي زنها مي فهمندمتاثر مي شوند و مي خواهند کاري کنند که حداقلش امضاء است

- حرف آخر

- مردها برخورد خوبي با برابري ندارند ومي گويند ديگر چه مي خواهيد در خانه سلطه داريد کار بيرون مي کنيد بازهم دنبال برتري هستيد ؟

-تفکر جامعه را مي سازد يا قوانين زن ستيز اگر يک زن با شوهرش سازش نداشته باشد سال ها بايد در پله هاي دادگستري برود و بيايد تا موفق بشود يا نشود تازه در بعضي مواقع با دادن پول وبخشيدن مهريه و نفقه تا بتواند آزادي خود را بگيرد .

-  مردها در رابطه با قوانين احساس گناه ندارند چون اين قوانين سال ها ست که اجرا مي شود وبه نظرشان خيلي طبيعي است و حساسيت ندارند چون منافعشان را تامين مي کند ما زنها بايد درپي تغير قوانين باشيم ما تحت ستم قانوني هستيم نه آنها .

برخوردها گاه ناامیدانه است

فرخند ه 54 ساله داراي سه فرزند است. همسرش 4 سال پيش فوت کرده است.
- 
- فرخنده از شکل آشنا شدنش با کمپين مي گويد :

-  از طريق اينترنت با کمپين آشنا شدم از گوگل جستجو کردم هرچي اسم زن بود مي خواندم تا به سايت زنستان رسيدم و خبر نامه هاي کمپين را دريافتم و در جريان کارهاي کمپين قرار گرفتم خيلي دلم مي خواست که با کمپين همکاري کنم با سايت کمپين تماس گرفتم وفرم هارابرايم ايميل کردند از فرم ها پرينت گرفتم و اول از خانواده خودم امضاء گرفتن را شروع کردم . اولين کساني که امضاء کردند بچه هايم بودند . پس از آشنايي با يکي از بچه هاي کمپين کارگاه آموزشي گذراندم وحالا امضاء جمع مي کنم . به نظر من زنها در جامعه ما از حق وحقوشان بي خبرند و متاسفانه اطلاعت آنها کم است ودر ارتباط تنگاتنگ با مردم در جامعه پيدا کردم به اين ضعف اطلاعاتي بيشتر پي بردم .

فرخنده مي گويد اولين بار که خارج از خانه امضا ء مي گرفتم برايم سخت بود.اما خارج از خانه از آشناهايم نيز امضا ء مي گرفتم. اوايل در اتوبوس و تاکسي برايم مشکل بود حتي ارتباط با مردم هم اما الان به راحتي اين کار مي کنم .

به نظر او مردم واکنش هاي خوبي نشان مي دهند:« وقتي ورقه را نشان مي دهم بر خوردشان محافظه کارانه مي شود.شايد هم نااميدانه، چون مي گويند هم چنين چيزي امکان ندارد و حالا حالاها خيلي مونده و کار سختي است و نميشه.»

فخری تنهايي براي امضاء جمع کردن ميرود وبه قول خودش اصولا تجربه جمعي ندارد:« کساني با من همراه هستند اما چون کارگاه را نگذراندند ازآنها نخواستم که در فضاهاي عمومي بروند.»

فخری در کميته مادران چون آ نرا محيط خوب با مهرباني خاص مادرانه ارزیابی می کند فعاليت دارد.فرخنده می گوید:« من واقعا خيلي تاسف مي خورم که ما زنان آگاهيمان کم است و مطالعه نداريم.»

اين ها نمونه های کوچکي هست از سخنان کساني بود که در کمپين يک میليون امضا فعاليت مي کنند یا حتی حین همدلی به آن انتقاد دارند. تجربه نشان داده که هر يک امضا حدود حداقل 15 الي 30 دقيقه وقت مي گيرد، تا بيانيه خوانده شود، دفترچه توضيح داده شود کلی حرف وسخن و تجربه دراین مبان رد و بدل می شود. بعضي از مواقع نيز امضا نمي کنند و فقط دفترچه را مي گيرند تا در فرصت مناسب بخوانند. با این همه به نظر می رسد که نقش آگاهی دهنده ای که کمپین در پیش گرفته حتی برای مخالفان قابل توجه بوده است.

*با سپاس از یاری طلعت تقی نیا

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک


در همين بخش :

بروشور اعتراض به لایحه حمایت از خانواده
2200 نفر به فراخوان ائتلاف گروهها و فعالان جنبش زنان علیه لایحه خانواده پیوستند
اعتراض بیش از 900 نفر از فعالان جنبش زنان و مدافعان حقوق برابر به حکم هانا عبدی:حکم هانا عبدی غیر منصفانه است و با معیارهای قانونی و قضایی منطبق نیست
22 خرداد در كنار درياچه زريوار
دختری که از من پیرتر بود/ تقدیمی از ایرج جنتی عطایی به جنبش زنان ایران

ديگر بخش ها :

طرح یک میلیون امضا | مقالات | سایت نوشته ها | اخبار | گزارش كمپين | گفت و گو | علیه سکوت | كوچه به كوچه | نامه های شما | گزارش ویژه | گفتگو با اعضا | ویژه سالگرد کمپین | تصویر برابری | دل آرام علی | تریبون | مقالات | تاریخ شفاهی | خارج از چارچوب | کتابخانه | درباره کمپین | کمپین در شهرها | کمپین در بند | صدای تغییر | ویژه 22 خرداد | لایحه حمایت از خانواده | گالری | عشا مومنی | امیر یعقوبعلی | خدیجه مقدم | راحله عسگری زاده و نسیم خسروی | پروین اردلان،جلوه جواهری، مریم حسین خواه، ناهید کشاورز | زینب پیغمبرزاده | سعیده امین، سارا ایمانیان، محبوبه حسین زاده، ناهید کشاورز و همایون نامی | احترام شادفر | نسیم سرابندی زاده،فاطمه دهدشتی | وبلاگ مهمان | پرونده خرم آباد | دستگیری ها | مریم مالک | پرستو اللهیاری | مهرنوش اعتمادی | سمیه رشیدی | Other Languages | همراهان | «فراخوان کمپین ده روز با بهاره هدایت» | English