درباره ما

سایت «تغییر برای برابری» در روز پنجم شهریورماه 1385 و هم­زمان با فعالیت «کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان» راه‌اندازی شد تا در مورد فعالیت کمپین و مطالبات حقوقی مندرج در بیانیه کمپین، اطلاع ­رسانی کند. اما فعالیت سایت هم به تبع فراز و نشیب­ هایی که کمپین در دوره فعالیت خود تجربه کرد، با افت و خیزهای بسیار مواجه شد.

ما، جمعی از اعضای کمپین و عضو تحریریه سایت، تصمیم گرفتیم دور هم جمع شویم و در حالی که هم­چنان مشخص نیست« کمپین یک میلیون امضا پرونده‌ای است که بسته شده یا پروژه‌ای­ است که ادامه دارد»، دور تازه‌ای از فعالیت گروهی در سایت «تغییر برای برابری» را تجربه کنیم.

کمپین یک میلیون امضا قصد داشت با جمع ­آوری یک میلیون امضا از زنان و مردان برابری­ خواه در سراسر کشور و ایرانیان مقیم خارج از ایران در فرم­ هایی که برای این کار طراحی شده بود، گفتمان برابری جنسیتی را در جامعه ارتقا دهد، صدای اعتراض خود را نسبت به برخی قوانین تبعیض ­آمیز به گوش همگان برساند و با ارائه امضاها به مجلس، درخواست تغییر قوانین را از مجلس به مثابه نهاد قانون­گذار و مسئول در این زمینه مطرح کند.

اما سایت تغییر برای برابری در دور تازه فعالیت خود، پا را از مطالبات کمپین و از دایره زنان ایرانی فراتر گذاشته و قصد داریم در چهار بخش اصلی سایت با عنوان «حقوق، روایت­ ها، کنش­ ها، تصویر برابری» در مورد « تمامی  قوانین و مسائل عرفی، سنتی و فرهنگی تبعیض ­آمیز که  تغییر در آن باعث بهبود جایگاه حقوقی و ارتقای وضعیت انسانی زنان می­ شود» اطلاع ­رسانی کنیم.

ما در سایت تغییر برای برابری، دست همکاری داوطلبانه همگی زنان و مردانی را که دغدغه برابری­ خواهی دارند، مي‌فشاریم. شما  مي‌توانید گزارش­ ها، مقالات، عکس­ ها، روایت­ ها و ترجمه ­های مرتبط با موضوعات بخش ­های مختلف سایت را به آدرس الکترونیکی   (cforequality@gmail.com) ارسال کنید.