هم‌پیمان با هم در برابر خشونت علیه زنان

25-november-2

   به استقبال ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

طراحی و پخش کارت پستال و اهدا روبان سفید به مردم یکی دیگر  از برنامه‌های کمپین روبان سفید است. هدف حضور در خیابان، پس زدن ترس و هراس از خشونت علیه زنان و گفتگو با یکدیگر است، پس در خیابان‌های شهر به همدیگر بپیوندیم و اراده‌ی جمعی‌مان برای مبارزه با خشونت را نشان دهیم

کمپین روبان سفید در فیس بوک